Mercedes-Benz

5.99 FIX

Fiksna kamata: 5,99%
 5.99 FIX


  • Kamata: 5,99% fiksna
  • Trošak odobrenja: 1%
  • Vrsta vozila: Mercedes-Benz osobna vozila nova i rabljena
  • Trajanje: od 12 do 60 mjeseci
  • Dostupan za obje vrste financiranja: operativni i financijski leasing

* Kreditna odluka u roku od 30 minuta za sve zahtjeve zaprimljene od ponedjeljka do petka od 8.30 do 16.00 sati.

** Bude li potrebno, kreditni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Akcije i uvjeti objavljeni na web stranicama mogu odstupati od trenutne ponude, stoga ljubazno molimo zatražiti (mailom ili telefonom) aktualnu ponudu proizvoda i akcija, jer Mercedes-Benz Leasing Hrvatska zadržava pravo promjene uvjeta financiranja, u kojem slučaju se može dogoditi da promjena uvjeta iz tehničkih razloga kasni s ažuriranjem na našoj internet stranici.

EKS (efektivna kamatna stopa) za fizičke osobe za financiranje putem financijskog leasinga iznosi 8,18 %
*** Izračun EKS za fizičke osobe je izračunat na reprezentativnom uzorku u kojem je u EKS uračunat trošak odobrenja ugovora, te predviđeni trošak kasko osiguranja za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Ukupna cijena vozila sa svim davanjima 39.859,52 EUR, iznos učešća 9,964,88 EUR, ugovorna kamatna stopa 5,99%, iznos financiranja 29.894,64 EUR, trajanje ugovora 60 mjeseci, iznos obroka 577,81 EUR, a dinamika otplate mjesečna.
**** Prema zakonu o potrošačkom kreditiranju, te članku 6. pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu, te metodologiji izračuna kamatne stope, davatelj financijskog leasinga dužan je primatelju leasinga iskazati sve troškove koje davatelj leasinga uvjetuje primatelju leasinga (fizičkoj osobi) prilikom sklapanja ugovora o financijskom leasingu.
***** Svi iznosi plativi u kunama po prodajnom tečaju za EUR OTP banke d.d. na dan plaćanja